راهنمای دریافت بلیط

بعد از ورود به سایت بر روی « دریافت بلیط » کلیک نمایید :

سپهرسیر

« ایمیل » و « رمز عبور » خود را جهت ورود به ناحیه کاربری خود، وارد کنید :


ناحیه کاربری سپهرسیر

« شماره واچر » و یا « تاریخ خرید » بلیط خود را انتخاب کنید :

نمایش بلیط ها

در این مرحله بلیط خود را انتخاب و دریافت بلیط رابزنید :

دریافت بلیط