گوش به زنگ باش !

 • 1
  مبدا و مقصد خود را مشخص کنید :
  (مبدا و مقصد مسیر مورد نظر خود را برای دریافت کمترین قیمت در این مسیر، انتخاب کنید )
  مبدا :
  مقصد :
 • 2
  بازه زمانی جهت اطلاع رسانی را مشخص کنید :
  از تاریخ :
  تا تاریخ :
 • 3
  قیمت مورد نظر خود را مشخص کنید (ریال) :
  ( اگر قیمت بلیط پروازی، به قیمت مد نظر شما نزدیک شود ، به شما اطلاع رسانی می شود )
  قیمت :
 • 3
  شماره موبایل خود را جهت اطلاع رسانی وارد کنید :
  موبایل :